โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
คณะผู้บริหาร

อนงค์ คล้ายสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0869306465
อีเมล์ : wangjan1@hotmail.com