โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์
14/1 ถ.วังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 055251166
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
           ดอกเข็ม